Tegelsmoraveckan

En vecka i musikens tecken med konserter i kyrkan och vid hembygdsgården. Tegelsmoraveckan (alltid sista veckan i augusti) är ett årligen återkommande evenemang i samarbete med Vendel-Tegelsmora församling. När programmet är klart kan du se det här på vår hemsida.

Bilder från tidigare evenemang kan ses under Galleri >>