Tegelsmora kyrka och hembygdsgård

 

Styrelsen

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten samt av årsmötet utsedd styrelse och revisorer. För verksamhetsåret 2017 har styrelsen följande sammansättning:


Ordförande:
Susanne Ivarsson
Bruksvägen 8
748 41 Örbyhus
susanne.ivarsson@tierp.se
0295-615 18
0763 123 987

Vice ordf:
Lena Persson
Strömma 105, 748 96 Tobo
lena.b.persson@telia.com
0730 454 004

Kassör:
Margareta Weslien Pettersson
Villavägen 2
74850 Tobo
margareta.weslien@gmail.com
0295-34337
0703 497 144

Sekreterare:
Mikael Knutsson
Idrottsvägen 15
748 42 Örbyhus
mickeknut@outlook.com
0295 10702
0723 135 233

Reseledare:
Tord Sjelin
Källvägen 4, 748 50 Tobo
0295-343 96
0706 820 197

Övriga ledamöter:

Ann-Christin Ärlig
Jerk Pers Väg 11
748 50 Tobo
ac.arlig@hotmail.com
0706 264 200

Gunnar Hedlund
Idrottsvägen 9, 748 50 Tobo
hedlund.gt@telia.com
0295-341 05
070-663 04 70

Leif Helde
Jerk-Pers väg 11
748 50 Tobo
leif@helde.se
0709-828251


Suppleanter:

Erika Gemzell
Elsarby 120
748 96 Tobo
Erika.Gemzel@utb.tierp.se
076-170 95 38

Bengt Winstrand
Skogsbovägen 4
748 50 Tobo
bwinstrand@gmail.com
0730-601348

Reine Källgren
Norrnäsvägen 2
748 30 Österbybruk
reinekallgren@gmail.com
070-6570109


Postmottagare:
Tegelsmora Hembygdsförening
Co Susanne Ivarsson
Bruksvägen 8, 748 41 Örbyhus


Styrelsen 2019, pdf-fil >