Tegelsmora kyrka och hembygdsgård

 

Styrelsen

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten samt av årsmötet utsedd styrelse och revisorer. För verksamhetsåret 2016 har styrelsen följande sammansättning:


Ordförande:
Susanne Ivarsson
Bruksvägen 8
748 41 Örbyhus
susanne.ivarsson@tierp.se
0295-615 18
0763 123 987

Kassör:
Margareta Weslien Pettersson
Villavägen 2
74850 Tobo
margareta.weslien@gmail.com
0295-34337
0703 497 144

Sekreterare:
Mikael Knutsson
Idrottsvägen 15
748 42 Örbyhus
mickeknut@outlook.com
0295 10702
0723 135 233

Reseledare:
Tord Sjelin
Källvägen 4, 748 50 Tobo
0295-343 96
0706 820 197

Övriga ledamöter:

Annika Söderberg
Hagvägen 1, 748 50 Tobo
annika.soderberg@sfv.se
0295-34594
070-614 87 85

Gunnar Hedlund
Idrottsvägen 9, 748 50 Tobo
mailto:hedlund.gt@telia.com
0295-341 05
070-663 04 70

Lena Persson
Strömma 105, 748 96 Tobo
lena.b.persson@telia.com
0730 454 004

Annika Ahlenbring


Suppleanter:

Erika Gemzell
Elsarby 120
748 96 Tobo
Erika.Gemzel@utb.tierp.se
076-170 95 38

Torbjörn Harbom
Roslagsvägen 41 C, 74841 Örbyhus
t.harbom@gmail.com
0705 290 189


Postmottagare:
Tegelsmora Hembygdsförening
Co Susanne Ivarsson
Bruksvägen 8, 748 41 Örbyhus


Styrelsen 2017, pdf-fil >