Bli medlem

Hembygdsföreningen har idag 342 medlemmar. Genom medlemskap kan Du medverka till att föra kulturarvet vidare till kommande generationer samt bevara och utveckla sammanhangen mellan det förgångna, nuet och framtiden.

Medlemsavgiften är 125 kronor per person och år, en familj kan lösa medlemskap för 200 kronor per år.

Medlemsavgiften betalar Du in till föreningens plusgirokonto 491424-8 eller swisha till 123 356 65 28. Glöm ej att ange avsändare.

Brev till medlemmar >>