Fredag 15 okt
kl 19.00, Folkets Hus
Kvällens gäst:
Vibeke Olsson

Här kan du se Verksamhets-
berättelsen 2020